Hjælp naturen med grønne tage

Viljen til at gøre noget ekstra for at spare på elektricitet, varme og kunstig nedkøling er i tiltagende i de danske hjem – og uanset om motivationen er at skære ned på el- og varme regningen eller om det er at skåne miljøet, er det en ganske positiv tendens. I en tid med global opvarmning og et stigende antal problemer som følge deraf, må ethvert initiativ hilses velkomment, hvad end det drejer sig om installering af sol paneler, genanvendelse og cirkulation af luft i hjemmet – eller anlæggelse af grønne tage.

Hvad er grønne tage?

Et grønt tag er et tag beplantet med sedum planter. Sedum planter – og kaldet stenurt – er en slags sukkulenter, som er særdeles hårdføre over for sol, vind, regn og frost, og i det hele taget modstandsdygtige over for de vejrlig, vi har på de nordlige breddegrader. Sedum vokser typisk i stenede egne, for eksempel på bjerg- eller klippeskråninger. Sedum plantens rodnet kan optage op til 80% af det regnvand, som falder på taget og som ellers ville være gået i afløbs systemet, og planten har ydermere stærke temperatur regulerende egenskaber.

Hvad er fordelene ved grønne tage?

Hvis du ønsker at isolere dit tag på en naturlig og miljømæssigt bæredygtig måde, bør du overveje, om det kan lade sig gøre at anlægge grønt tag. Du kan for eksempel konsultere en anlægs gartner med speciale i grønne tage, som kan vurdere, om dit tag egner sig til beplantning. Det er klart, at der først skal foreligge en formel tilladelse til anlæg af grønt tag for din ejendom. Dette gælder i særdeleshed for etage ejendomme i bymæssig bebyggelse. Til alt held er der fremgang også på dette felt, da mange bykommuner også sagtens kan se nødvendigheden i at skabe flere grønne rum i byen. Og den grønne, miljøcentrerede profil er ikke engang den største fordel ved et sedum tag. Et hus med et tag beplantet med sedum vil kunne holde sig varmt om vinteren, da planterne fungerer som isolering – og om sommeren vil varmen fra solens stråler få vand til at fordampe fra planterne, hvilket giver en nedkølende effekt. Samtidig aflastes afløbs systemerne, da sedum planterne optager størstedelen af det vand, der falder på dem i form af regn.

Kan jeg få grønt tag på min bolig?

Som nævnt er det vigtigt, at du får en ekspert vurdering af din bolig, hvis du ønsker at anlægge et grønt tag – og at du konsulterer en erfaren anlægsgartner, som for eksempel Buus Anlægsgartner, som vil kunne rådgive dig om dit grønne tag.

Astrid Pedersen