Hvad er iltmåling?

Arbejder du på et renseanlæg, vandværker eller med en anden form for akvakultur, så ved du sikkert, hvad en iltmåler er. Arbejder du ikke med vand eller er du ny i faget, så er der her en guide til, hvad en iltmåler er.

Iltmåling bruges til at sikre, at der i det givne bassin, anlæg eller lignende, bliver tilført den nødvendige mængde ilt. Dette er vigtigt for at sikre, at bakteriekulturen har de bedste betingelser for at vækste. Derfor er det vigtig med en iltmåler, så man kan sørge for, at der bliver foretaget nøjagtige målinger af iltindholdet. En iltmåler har også den fordel, at den gør arbejdsprocessen mere gnidningsfri og mindre omkostningsfyldte, da den bidrager til, at man ikke taber energi på unødvendig drift og omkostninger.

Opløst ilt

Man kan også måle opløst ilt, hvilket man ofte gør i forbindelse med procesvand og spildevand, da det ikke kræver kalibrering som så meget andet, men kan klares ved at påmontere en flydebold. På denne måde, så kan man sikre at målingen af iltniveauet altid giver nøjagtig data.

Nogen målere har indbygget en sensor, der har påført en dyse, der kan sikre, at sensorvinduet er rent enten ved benytte en sprayfunktion eller en trykluftsfunktion . Det betyder, at der kun sjældent er behov for at rense sensorvinduet manuelt.

Hvornår bruger man en iltmåler?

De erhverv eller situationer, hvor man oftest benytter sig af iltmåling er, f.eks. ved landbaserede dambrug, hvor man er særligt afhængig af, at kunne måle niveauet af opløst ilt i dammene. Da iltniveauet i dammene har meget at sige i forhold til fiskene og deres liv i dammen. Derudover, så er den rette iltmængde i diverse tanke og bassiner også vigtigt, at måle når man skal sikre det perfekt miljø under spildevandsbehandlingen.

admin